Video: Magnetisk separator flytende blandinger med separeringstank

En magnetisk separator med automatisk rengjøring fanger opp urenheter av metall i væske. I løpet av den automatiske rengjøringssyklusen skylles slike urenheter ved hjelp av vann eller et medium dere selv velger. Denne skyllevæsken slippes - sammen med de metallene som er fanget opp – ut i en separeringstank.

Separeringstank
Separeringstank

Overalt der hvor det ikke er mulig å slippe skyllevæsken - som er forurenset med oppfangede  urenheter av metaller - ut i avløpssystemet.

Fordeler med separeringstank

  • Høy effektivitet ved magnetisk separering
  • Lukket krets med sekundær separering – separatoren rengjøres med den samme skyllevæsken hele tiden (vann, olje eller emulsjon), noe som reduserer tap. Væsken skiftes ut bare en sjelden gang, alt etter hvor forurenset separatoren er.
  • Lave utgifter til håndtering av urenheter som er fanget opp (uskadeliggjør kun urenheter av metaller, og ikke skyllevæske)
  • Et minimum av belastning på miljøet
  • Uten behov for betjening – sparer arbeidskraft
  • Du ser lett hvor stor mengde urenheter av metall som fanges opp av separatoren