Selvrengjørende magnetisk separator beregnet på å plasseres over transportbånd

Denne separatoren tjener til separering særlig av magnetiske urenheter i form av større metallpartikler fra lett gjennomtrengelige blandinger som fraktes bortetter transportbåndet. Som oftest plasseres separatoren over transportbåndet med en horisontal vridning på 90° eller over utførselssylinderen (vennligst se illustrasjonene). De magnetiske urenhetene som fanges opp føres ut på sidene ved hjelp av det båndet som roterer rundt magneten.

Selvrensende magnetseparator over transportbånd (MS F EKO) - ØKOnomisk
Selvrensende magnetseparator over transportbånd (MS F EKO) - ØKOnomisk

Denne separatoren i utførelsen EKO er utstyrt med drivmekanismen Nord. Det er brukt alminnelige lagre. Dessuten er ikke separatorens korpus i så stor grad forsynt med deksler som når det gjelder typen MS F. Begge disse typene separatorer produserer vi i ulike størrelser, slik at det skal være mulig å montere dem over transportbånd av ulik bredde.

 

Se komparative bord separatorer ovenfor transportøren.

Tror du dette separator passer dine behov?
Spør oss, vi vil gi deg råd med hans valg.