Nytt i sortimentet av metall eller for låsesmeder

En magnetisk sponoppsamler til manuell bruk brukes til å samle opp urenheter i metall (spon, spiker, skruer, metalltråder).


Takket være enkel håndtering, er den en hyppig hjelper på verksteder der metall bearbeides og låsesmed-verksteder. Den er enkel å avmagnetisere – ved å trekke i håndtaket i oppsamlerens øvre del, avmagnetiseres den og de metallpartiklene/-delene som er fanget opp, faller lett ned.

Vil du jobbe sammen med rengjøringen enklere?

Nettsalg av magnetiske sponoppsamlere til manuell bruk

I vår nettbutikk kan du velge mellom et bredt utvalg

Kjøp magnetiske sponoppsamlere til manuell bruk