Bestandige AlNiCo-magneter - magneter med høy temperatur motstand

lNiCo-magneter er legeringer av aluminium, nikkel og kobolt. I likhet med de populære neodym- (NdFeB) magnetene er også AlNiCo-magneter meget kraftige. Deres kraft er omtrent sammenliknbar med neodym-magneter.

lNiCo-magneter har en stor fordel – de er svært bestandige mot varme. Dere kan bruke disse magnetene ved temperaturer på opptil 525 °C.

AlNiCo-magneter
AlNiCo-magneter

Nettsalg av AlNiCo-magneter

I vår e-shop, som ligger ved e-shop.magsy.co.uk, kan du kjøpe en sylindrisk Alnico magneter.