Video: Hvordan rengjøre magnetisk separator flytende blandinger

Etter at skruene til opphengning er løsnet (svivel med diametre på 50 og 100), tar du den magnetiske komponenten ut av den magnetiske separatorens korpus, låser opp låseklipsen og trekker ved hjelp av håndtaket magnetene opp i øvre posisjon. Dermed avmagnetiseres rørene i rustfritt stål og metallene faller av.

Følgende video viser hvordan å fjerne den magnetiske komponenten av legemet av separatoren.

Pga. enklere håndtering under rengjøringen av de magnetiske rørene, kan vi levere et rengjøringsmiddel som er produsert skreddersydd for den magnetiske separatoren.

Trenger hjelp?

Les detaljene i separator og spør oss om råd med hans valg.