Roterende magnetiske separator

Den magnetiske rotasjons-separatoren består av magnetiske rør til å trekke ut som er plassert i en skapkonstruksjon som er avsluttet med flenser. Komponentet med magnetiske rør er plassert på en aksling som drives av en elektromotor (400 V).

Roterende magnetiske separator
Roterende magnetiske separator

Mens separeringen pågår, roterer altså de magnetiske rørene forløpende, hvilket minsker risikoen for at magnetenes dekkende rør skal bli gjennomslipt av abrasivt materiale og dessuten at separatoren skal tilstoppes av vanskelig gjennomtrengelige materialer. Utstyrets overflatebehandling er sandblåsning (for et tillegg i prisen er det mulig å levere utstyret også i pusset utførelse).

En roterende separator er beregnet på utskillelse av urenheter fra vanskelig gjennomtrengelige blandinger med egenskaper som gjør at det er vanskelig å helle dem, samt fra materiale av større kornethet. Komponentet med magnetiske rør er plassert på akselen som drives av elektromotoren. Under separeringen roterer de magnetiske rørene fortløpende. Det er mulig å endre rotasjonshastighet alt etter type og mengde separert materiale.

Den magnetiske separatoren er avsluttet med kvadratiske flenser. Vi er imidlertid i stand til å komme deres krav i møte, hva angår inngangs-/utgangsdimensjoner, så vel som ulike typer avslutning. 

Hvilke materialer kan den sortere

  • Løse og vanskelig gjennomtrengelige blandinger
  • Materialer som har lett for å bygge seg opp som en bro
  • Abrasive materialer