Testing av magneter

For at vi i maksimal grad skal gjøre valget av den best egnede magneten enkelt for deg og samtidig skal kunne garantere dens kvalitet, har vi besluttet å gjennomføre måling av avrivningskraft for alle typer magneter som vi tilbyr. Med avrivningskraft mener vi den kraften som trengs til å rive magneten løs fra metallunderlaget (en stålplate av en tykkelse på 10 mm). Vi måler virkelig avrivningskraften reelt sett – og bruker ikke tilnærmede beregninger!

Test av magneter

Zkušební laboratořTesten foregår på den måten at vi fester en magnet til en stålplate som er laget av konstruksjonsstål av klasse 11 med en tykkelse på 10 mm. Platen er ideelt sett jevn, pusset. Ved hjelp av testutstyr øker vi jevnt og trutt avrivningskraften inntil det øyeblikket magneten rives løs fra stålplaten. Vi registrerer den kraften som var til stede da magneten ble revet løs.Testen gjentar vi tre ganger for den maksimale objektivitetens skyld og for å regne ut avrivningskraften, benytter vi den lavest målte verdien.

Vi gjør oppmerksom på at dersom stålplaten som magneten er festet til er tynn, synker magnetens avrivningskraft – det er her snakk om en naturlig egenskap ved magnetisme.

Vi tester ut også dine magneter – måling av magnetisk kraft og induksjon

Dessuten tilbyr vi måling av avrivningskraft (på forespørsel også magnetisk induksjon) av de magnetene, magnetiske linsene, løftemagnetene og det øvrige magnetiske utstyret vi leverer til dere. Vi disponerer diverse testingsutstyr og slik er vi i stand til å måle avrivningskraften i et intervall på fra 0 til 200 kN (noe som svarer til omlag 20 000 kg)! Til deres informasjon: 10 N = omtrent 1 kg

Vi vil gjøre vårt maksimum for å komme dere i møte, men vi forbeholder oss retten til å ikke gjennomføre testing av den aktuelle magneten som er levert (f.eks. i tilfelle vårt testingsutstyr skulle kunne komme til skade).