Erklæring om tilgjengelighet

Grunnleggende informasjon

Disse nettsidene oppfyller alle vesentlige prinsipper for tilgjengelighet i hht. metodikken i Blind Friendly Web, WCAG 1.0 og regler for opprettelse av tilgjengelige nettsider i hht. Lov nr. 365/2000-samlingen om ISVS (offentlige organers informasjonssystemer) og endret Lov nr. 81/2006-samlingen. Selve den metodiske veiledningen (PDF, 231 kB) knytter an til kunngjøring nr. 64/2008-samlingen om form for offentliggjøring av informasjon, som henger sammen med utøvelse av offentlig forvaltning ved hjelp av nettsider for personer med funksjonshemning (erklæring om tilgjengelighet).

Nettstedets innhold

Skriften på nettsidene er definert ved hjelp av relative enheter og den kan forstørres og forminskes ved å stille inn utforskeren. Ønsker dere altså å justere skriftstørrelsen, så gjør det i menyen Vis → Tekststørrelse.

Alt innhold på nettsiden er hierarkisk organisert. Informasjon om hvor i netthierarkiet dere til enhver tid befinner dere, finner dere ved hjelp av "detaljert navigering" (Du er her:).

En oversiktlig liste over samtlige sider, ordnet etter nettstedets struktur, er til disposisjon i form av et nettkart.

Tilgjengelighetstaster (access keys)

Dersom dere går gjennom innhold på disse nettsidene uten avansert formatering, vil de følgende tilgjengelighetstastene kunne gjøre navigeringen på sidene enklere:

AkceIE + FirefoxOperaSafari (Mac OS X)
Erklæring om tilgjengelighet Levý Alt + Shift + 0 Shift + Esc + 0 Ctrl + Alt + 0
Innledende side Levý Alt + Shift + 1 Shift + Esc + 1 Ctrl + Alt + 1
Søking Levý Alt + Shift + 2 Shift + Esc + 2 Ctrl + Alt + 2

Hopp over til innholdet (hopp over navigeringen)

Levý Alt + Shift + 3 Shift + Esc + 3 Ctrl + Alt + 3
Nettkart Levý Alt + Shift + 4 Shift + Esc + 4 Ctrl + Alt + 4

Anbefalt utvidelse av utforsker

På disse nettsidene kan det finnes utvalgt informasjon (dokumenter) som tilbys i formatene PDF, DOC, XLS eller PPT. Disse spesifikke formatene gjør det mulig å beholde formateringselementer og typografiske elementer som ikke er tilgjengelige som XHTML.

  • For å kunne lese PDF-filer er det mulig å gratis laste ned programmet Acrobat Reader.
  • For å kunne lese DOC-, XLS- og PPT-filer er det mulig å gratis laste ned aktuelt program.

Kontakt

I tilfelle dere skulle oppleve problemer med innholdets tilgjengelighet eller dette nettstedets funksjonalitet, vennnligst kontakt nettadministratoren.