Magnetiske separatorer til tørre blandinger med automatisk rengjøring

Tosidig magnetisk separator til tørre blandinger (MSV PO)

Tosidig magnetisk separator til tørre blandingerEn magnetisk separator med automatisk rengjøring tjener til separering av magnetiske urenheter av metall. Som regel tilbyr vi tre typer med en inngangsdimensjon på 250 x 250, 400 x 400 og 500 x 500 med en kapasitet på opptil 150 t/t.

Rengjøring av magnetisk separator

Magnetisk separator til tørre blandinger - tosidig Prinsippet for automatisk rengjøring ligger i det at materialet renner (faller) gjennom den magnetiske separatorens midtre del og alltid etter at det har gått et fastsatt (innstilt) intervall, føres urenheter i metall bort til tømmestedet på venstre eller høyre side (vennligst se animasjonen nedenfor). En stor fordel er at materialstrømmen ikke må avbrytes når rengjøringen skjer.

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. Skriv og be om et tilbud på separator

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Animasjon av rengjøring av tosidig separator

Animasjon av rengjøring av tosidig separator

 

Ensidig magnetisk separator til tørre blandinger (MSV PO J)

Ensidig magnetisk separator til tørre blandingerDenne magnetiske separatoren tjener til separering av magnetiske urenheter av metall. Den er forsynt med svært sterke neodym-magneter. Takket være en unik måten å rense rør på, er det mulig å separere også urenheter i metall som er større enn 5 mm, som vil kunne påføre skade på den overfor omtalte tosidige separatoren. En annen faktor av betydning er dessuten mindre krav til plass.

Rengjøring av magnetisk separator

Ensidig magnetisk separator til tørre blandingerHva angår denne typen separator, består prinsippet for automatisk rengjøring i at materialet renner (faller) gjennom siden på den magnetiske separatoren og alltid etter at det har gått et fastsatt (innstilt) intervall, føres urenheter i metall bort til den andre siden, der de tømmes ut. Rengjøringen av de magnetiske rørene foregår ved at rørene i rustfritt stål forflyttes og urenheter i form av metaller føres bort til tømmestedet på siden.

Forflytting av magnetiske rør

 

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. Skriv og be om et tilbud på separator

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Animasjon av rengjøring av ensidig separator til tørre blandinger

Animasjon av rengjøring av ensidig separator til tørre blandinger

 

 

 

 

 


Ensidig magnetisk separator til tørre blandingerBegge typene magnetiske separatorer betjenes ved hjelp av pneumatiske FESTO-elementer og renseprosessen overvåkes ved hjelp av et elektronisk systet fra sekskapet SIEMENS. Det er mulig å koble seg til hele driftens styringssystem.

 
-->

Andre typer magnetiske separatorer for tørre blandinger

Magnetiske separatorer med plate

Magnetiske separatorer med plate

Plate-separatoren er beregnet på separering av urenheter fra lett gjennomtrengelige blandinger som ikke er så enkle å helle og der materialets kornethet er større, dvs. at materialet ikke vil falle (renne) kontinuerlig gjennom magnetiske rister.

Magnetiske plater beregnet pa plassering over transportband

Magnetiske plater beregnet pa plassering over transportband

En magnetisk plate til å plassere over et transportbånd med belter tjener til separering av en mindre mengde magnetiske urenheter i form av metaller av lett gjennomtrengelige blandinger som fraktes på et transportbånd. For å bevare full funksjonsevne er det nødvendig å gjøre platen ren hver eneste dag.

Magnetiske metallseparatorer beregnet pa-plassering over belte transportband

Magnetiske metallseparatorer beregnet pa-plassering over belte transportband

En magnetisk metallseparator tjener til separering av særlig større biter av magnetiske urenheter fra lett gjennomtrengelige blandinger som fraktes på et transportbånd. Vi produserer i to utførelser – med manuell rengjøring, så vel som med automatisk rengjøring.

Magnetiske tromler

Magnetiske tromler

En magnetisk trommel og sylinder er beregnet på separering av magnetiske metalldeler fra løse blandinger (ikke-jernholdige metaller, plastgranulat, blandet avfall, kull,…). En magnetisk sylinder erstatter transportbåndets eksisterende endesylinder. Fordelen med en magnetisk trommel er at den ikke er en del av transportbånd med belter, så dens bruk er mer universell.

Magnetiske utføringstromler

Magnetiske utføringstromler

Gjennom at materiale overføres mellom transportbåndet og den magnetiske trommelen og videre mellom de to tromlene, gjennomluftes materialet, noe som bidrar til å skille metallpartikler fra klebrig materiale.

Magnetisk sylinder

Magnetisk sylinder

En magnetisk trommel og sylinder er beregnet på separering av magnetiske metalldeler fra løse blandinger (ikke-jernholdige metaller, plastgranulat, blandet avfall, kull,…). En magnetisk sylinder erstatter transportbåndets eksisterende endesylinder. Fordelen med en magnetisk trommel er at den ikke er en del av transportbånd med belter, så dens bruk er mer universell.

Magnetiske stenger

Magnetiske stenger

En magnetisk stav er forsynt med meget kraftige NdFeB-magneter. Takket være at det dekkende rørets vegg er svært tynn, er den endelige magnetiske kraften på overflaten av det magnetiske røret på 6 300 og 8 900 G! Ved hjelp av disse magnetiske stavene kan du selv sette sammen en hvilken som helst magnetisk separator.

Magneter til trakter til pressformer for sproytestoping

Magneter til trakter til pressformer for sproytestoping

En magnet beregnet på trakter til pressformer for sprøytestøping finner sin anvendelse framfor alt i plastindustrien, så framt det brukes regranulat eller knust (oppmalt) materiale. Magneten er i stand til å fange opp selv meget fine metallpartikler i støvform. Rengjøringen er enkel!