Artikler

Ny roterende rørseparator til løse blandinger

Roterende uttrekkbar magnetisk separator til rør

Vi har utvidet vårt tilbud av magnetiske separatorer til løse blandinger. Nylig har vi utviklet og produserer en roterende uttrekkbar magnetisk separator som er beregnet på separering av urenheter av metall av løse og mindre gjennomtrengelige blandinger som fraktes i rør.

Selvrengjørende magnetisk separator beregnet på å plasseres over transportbånd

Selvrensende magnetseparator over transportbånd (MS F EKO) - ØKOnomisk

Denne separatoren tjener til separering særlig av magnetiske urenheter i form av større metallpartikler fra lett gjennomtrengelige blandinger som fraktes bortetter transportbåndet. Som oftest plasseres separatoren over transportbåndet med en horisontal vridning på 90° eller over utførselssylinderen (vennligst se illustrasjonene). De magnetiske urenhetene som fanges opp føres ut på sidene ved hjelp av det båndet som roterer rundt magneten.

Magnetiske koster for flyplassene

Magnetiske koster for flyplassene

Den magnetiske feiemaskin er konstruert for å samle metallforurensninger (metallbust fra børster) fra rullebanen. Visp enkelt koble et kjøretøy utstyrt med en løfteanordning. Ved å bruke en magnetisk feie redusere forekomsten av uønskede metallgjenstander flyplassen rullebanen og dermed øke flyplassen sikkerhet.

Magnetisk armbånd (magnet til hånd)

Magnetisk armbånd for fiksere og proffer!

Du/dere kan feste f.eks. dette til håndleddet: skruer, muttere, nagler, spiker, bor, nøkler, små redskaper.

Nyheter i nettbutikken: Magnetiske gittere (fingermagneter) med små tak

Magnetiske gittere (fingermagneter) med små tak

Som en nyhet i vår nettbutikk finner du/dere også utvalgte typer magnetiske separatorer. Det er bl.a. snakk om fingermagneter (magnetiske gittere) og „kalesj“-tak. De små takene sørger for en bedre fordeling av materialflyten enn ved bruk av separate gittere og er billigere enn et gitter nr. to for å danne enn fullverdig labyrint.

Magnetiske sett til festing

Magnetiske sett til festing

Som en nyhet er nå magnetiske sett til festing med i vårt sortiment. Disse magnetiske settene til festing er forsynt med en meget kraftig magnet og et tilsvarende motstykke i stål med en åpning til å sette en skrue i.

Magnetiske lukkemekanismer (låser)

Magnetiske lukkemekanismer (låser)

Som en nyhet har vi til vårt brede tilbud av varer føyd til også kategorien „Magnetiske lukkemekanismer (låser)“. I denne kategorien kan du finne „Magnetiske lukkemekanismer (låser) til håndvesker“ og „Magnetiske lukkemekanismer (låser) til smykker“.

Magnetiske folier

Magnetiske folier

Vi selger magnetiske folier i ulike farger og utførelser. Den magnetiske festeevnen er avhengig av tykkelsen på det materialet filem skal legges utover. Dere kan klippe den magnetiske filmen med en vanlig saks, evt. kan den kuttes til den får de formene dere vil den skal ha. Den selvklebende magnetiske folien tjener ikke som en magnetisk tavle til å feste magneter til. Til slik bruk har den et altfor lavt jerninnhold.

Som en nyhet selger vi to...

Magneter til tekstilfiltre

Magneter til tekstilfiltre

Disse magnetseparatorene inneholder de svært kraftige neodymmagnetene NdFeB og takket være det er separeringen veldig effektiv. Denne separatoren legges inn i et tøyfilter, hvilket på en betydelig måte øker filtreringens effektivitet og samtidig forlenger tøyfiltrenes levetid.

Roterende magnetiske separator

Roterende magnetiske separator

Den magnetiske rotasjons-separatoren består av magnetiske rør til å trekke ut som er plassert i en skapkonstruksjon som er avsluttet med flenser. Komponentet med magnetiske rør er plassert på en aksling som drives av en elektromotor (400 V).

Rengjørende magnetiske matter

Rengjørende magnetiske matter

En hyppig utfordring innen næringsmiddelproduksjon er hvordan man kan løse problemet med rengjøring av fottøy ved overgangen mellom verksteder og driftsdelen på et anlegg for næringsmiddelindustri. Fottøyet kan være forurenset av ferromagnetiske urenheter (spon, sagmugg, metallstøv) og det er fare for at den rene produksjonen skal bli forurenset av disse urenhetene.

Cisterne- (tank-)separator til gjennomstrømning av materialer i pulverform

Magnetisk gjennomstrømnings-separator til cisternevogner

Vi har utvidet vårt tilbud med en magnetisk separator av rustfritt stål til cisternevogner som frakter diverse tørre pulvermaterialer for næringsmiddelindustrien, den kjemiske industrien eller råvareindustrien. Separatoren finner anvendelse framfor alt under lossing, når materiale transporteres gjennom et rør ved hjelp av trykkluft.

Nyhet - Magnetisk gjennomstrømnings-separator - ny type MF 50/1

magnetisk-gjennomstrømnings-separator

For en så effektiv magnetisk separering som mulig, bedre håndtering under rengjøring og muligheten til bruk på sertifiserte arbeidsplasser med dokumentert produksjonssystem, har vi utviklet den nye typen magnetisk separator MF 50/1. For alle de tre magnetiske rørene tilbyr vi som standard en magnetisk induksjon på 13.500 G – noe som sammenliknet med konkurrentene er en forskjell på opptil 80 %!

Magneter til trakter til pressformer for sprøytestøping i plastkorpuser

Magnet til sprøytepressens trakt - UP

Magneten til sprøytepressens trakt i forbedret utgave har vi utviklet på bakgrunn av deres behov for og ønsker om maksimal separeringseffektivitet og sikkerhet under arbeidet. Magneten til sprøytepressens trakt i denne forbedrede utgaven er forsynt med meget kraftige neodym-magneter. Til fordelene med denne magneten hører særlig plasseringen av magnetene i en plastkorpus som dekker hele tverrsnittet av sprøytepressens trakt. Dermed garanterer...

Magnetisk separator med plate beregnet på manuell rengjøring - ny type

magnetisk-separator-med-plate

Vi forbedrer og perfeksjonerer våre produkter hele tiden. Nå produserer vi også en separator med plate som takket være et unikt avmagnetiserings-system enklere og raskere kan rengjøres for magnetiske urenheter som er fanget opp, hvilket fører til at dere sparer tid og øker arbeidets effektivitet betraktelig.

Magnetisk plate over transportbåndet

Magnetisk plate over transportbåndet

Fordelen ligger i en enkel montering som ikke krever justeringer mht. transportbåndets konstruksjon og muligheten til å flytte separatoren så nært som mulig det materialet som transporteres og dermed utnytte den magnetiske kretsen maksimalt.

Kraftige kjeglemagneter i farger gjør enhver oppslagstavle tydelig og oversiktlig

Til å være så små og lette, har disse magnetene i farger stor styrke. De holder uten problemer åtte papirark i A4-format festet til et underlag i metall. De kommer til anvendelse på kontorer, på skoler og i husholdningene. Takket være magnetenes utførelse i farger, finner du raskere det du leter etter og du vil kontinuerlig holde oversikt over hva som finnes på oppslagstavlen.

Nyhet - magnetisk separator flyte MF 50/1 med utskiftbare rør

Magnetiske separatorer til flytende blandinger med manuell rengjøring MF 50/1

Magnetene som er plassert i separatoren er beskyttet med hylstre av rustfritt stål. I tilfelle skader, kan du på en enkel måte skifte disse dekkende rørene ut med nye. Derfor er denne separatoren egnet til bruk også i krevende miljøer (med bruk av abrasive materialer o.a.)

Forbedret magnetisk kost til gaffeltrucker

Forbedret magnetisk kost til gaffeltrucker

Magnetiske koster tjener til å gjøre rent på gulv, og da særlig på verksteder, i fabrikkhaller eller på parkeringsplasser. Kort og godt overalt der hvor det blir liggende spon, spiker, slipestøv osv. på gulvet. Med denne magnetiske kosten vil dere spare tid under rengjøringen og dermed øker dere arbeidets effektivitet.

Test ut en induksjonsseparator for ikke-magnetiske metaller (Eddy current separator)!

Test ut en induksjonsseparator for ikke-magnetiske metaller (Eddy current separator)!

Har du/dere bruk for å skille ut ikke-magnetiske metaller (slik som f.eks. aluminium eller kobber) fra materialer som ikke er metall? Vil du/dere uforpliktende og på egen hånd teste ut hvordan en induksjonsseparator for ikke-magnetiske metaller kommer til å fungere akkurat for ditt/deres materiale? Benytt deg/dere av vår induksjonsseparator til testing!

Vi tester ut ditt/deres materiale direkte og kostnadsfritt og dokumenterer resultatet. Bare...

Les flere artikler

Hva kan vi hjelpe dere med?