Magnetiske separatorer til løse blandinger med manuell rengjøring

Uttrekkbar magnetisk separator (MSV)

Uttrekkbar magnetisk separator som skapkonstruksjonDenne typen magnetiske separatorer  er framfor alt beregnet på separering av magnetiske urenheter i metall fra løse materialer som er enkle å helle. En grunnleggende del av den magnetiske separatoren er såk. magnetiske rister til å trekke ut som alle urenheter i metall fanges opp på.

Hvordan den uttrekkbare separatoren for løse blandinger er konstruert

SeparatoreneMagnetisk rist er forsynt med permanente magneter og da enten ferittmagneter eller neodym- (NdFeB-)magneter basert på sjeldne jordarter, der vi oppnår en mange ganger så stor magnetisk induksjon (magnetisk kraft) og rister som er forsynt med slike magneter fanger opp også ikke helt magnetiske urenheter.

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. Skriv og be om et tilbud på separator

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

 

Som regel er disse ristene montert som et par inn i en skapkonstruksjon i tråd med deres krav mht. dimensjoner. Den øvre risten har alltid ett magnetisk rør mindre og det for at den når den senere skal stikkes inn i skapkonstruksjonen skal danne en „gjennomfallslabyrint“. Dermed sikres kontakten mellom det separerte materialet og de magnetiske rørene. En separering som skjer på denne måten er meget effektiv.

Risten kan plasseres separat, f.eks. inn i trakten. I så fall forsyner vi risene med såk. tak til fordeling (spredning) av materiale, som alltid er plassert i midten over der de magnetiske rørene sitter, slik at det skal oppnås en jevn styring av materiale rett mot de magnetiske rørene.

Uttrekkbar magnetisk separator - UP (MSV UP)

Denne magnetiske separatoren har - sammenliknet med forrige type - en rekke grunnleggende fordeler og utmerker seg pga. forbedringer som er gjort.

Uttrekkbar magnetisk separator - UP (MSV UP)

 • Magnetene er fast forbundet med separatorens korpus og det er derfor ikke fare for at personer skal komme til skade under rengjøring f.eks. ved at de magnetiske kjernene fester seg til et metallgulv eller en annen konstruksjon i metall
 • Takket være det, er det lavere risiko for at de magnetiske kjernene skal komme til skade
 • Lettvinn å gjøre ren
 • Større sikkerhet under arbeidet
 • Under rengjøring havner det ikke noe materiale i de magnetiske kjernene
 • Det er ikke nødvendig å bruke rengjøringsmiddel
 • Skadede rør kan enkelt skiftes ut

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. Skriv og be om et tilbud på separator

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Rengjøring av magnetisk separator MSV UP

Skifte dekselet av rustfritt stål rør

 

Magnetristen STEFF

Den magnetiske risten STEFF til å trekke utHovedårsaken til at denne nye typen magnetisk rist ble satt i produksjon, var å øke beskyttelsen av helsen og overholde sikkerheten under arbeidet. Magnetkjernene er en del av dekkende rør i rustfritt stål og risten utgjør - når den trekkes ut - en helhet.

En annen grunn er reduksjon av risikoen for skader på risten. Ved bruk av STEFF-risten og rengjøringsmiddel er det ikke fare for forurensning av de magnetiske kjernene.

Rengjøring av risten

rengjøring av STEFF ristenSteff-risten rengjør du enten på tradisjonelt vis, der du drar de magnetiske kjernene ut av rørene i rustfritt stål og der metallene faller ned automatisk eller gjennom bruk av spesiallaget rengjørende middel. Rengjøringen er maksimalt bekvem, svært rask og hindrer skader på de magnetiske kjernene.

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. Skriv og be om et tilbud på separator

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Rengjøringsmiddel

RengjøringsmiddelTil uttrekkbare magnetiske separatorer kan vi levere også et spesielt rengjøringsmiddel som er skreddersydd for magnetisk separator. Dette rengjøringsmidlet gjør håndtering av de magnetiske ristene enklere og tjener særlig til å beskytte de magnetiske kjernene mot tilsmussing.

Animasjon av rengjøring av magnetisk rist

rengjøring av risten

 

Anvisning til rengjøring av risten

Anvisning til rengjøring av risten

Magnetisk beredskapsseparator for tørre blandinger (PMS)

Magnetisk beredskaps separatorDersom du fra tid til annen har behov for å manuelt strø på en mindre mengde løst materiale, er dette stativet egnet for deg. Sammen med magneten til trakten får du en enkel og rimelig separator beregnet på tørre blandinger.

Framgangsmåte ved bruk

 • Legg først f.eks. en plastpose inn i stativets hode eller plasser en eske under stativet
 • Legg magneten til trakten inn i stativets hode
 • Strø på materiale manuelt via magnetene
 • Metallpartikler fester seg til magnetene
 • Ned i posen eller esken faller det kun rent materiale uten metaller

Stativets viktigste fordeler

 • Hodet kan senkes
 • Stativet står på hjul
 • Høyden kan stilles inn

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. Skriv og be om et tilbud på separator

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Rørsystemer

For at vi i maksimal grad skal gjøre monteringen av våre separatorer inn i rør enkel for deg, tilbyr vi dere leveranser av standard-overgangs-elementer av typen „kvadrat – sirkel“ og „sirkel – kvadrat“.

Finnes på lagerMagnetisk gjennomstrømningsseparator til cisterner (CIS)

Magnetisk gjennomstrømningsseparator til cisterneDenne magnetiske gjennomstrømningsseparatoren til cisterner tjener til separering av urenheter av metall fra tørre materialer i pulverform innen næringsmiddelindustri, kjemisk industri eller råvareindustri, som under lossing fraktes fra cisternevogn ved hjelp av trykkluft.

Separatoren består av to deler som kan tas helt løs: Et magnetisk komponent og separatorens korpus. Komponenten med de magnetiske rørene tar du løs fra den magnetiske separatorens korpus og ved hjelp av håndtaket drar du magnetene opp i øvre posisjon. Dermed avmagnetiseres rørene i rustfritt stål og metallene faller ned.

Magnetisk gjennomstrømnings-separator til cisterner

Den magnetiske separatoren har parallelle gjenger i enden med mulighet for å utstyre den med overganger til andre dimensjoner. Den magnetiske separatoren kan kobles til DN 80-rør. Vi kan imidlertid tilpasse separatoren til ulike inngangs- og utgangsdimensjoner, så vel som ulike typer endestykker.

Utstyret er produsert av rustfritt stål av type 1.4301 og overflaten er behandlet ved å sandblåse den. På foredspørsel fra kunde kan separatoren produseres i pusset utførelse.

Fordeler med separatoren

 • Svært enkelt vedlikehold og rengjøring.
 • Den tilfredsstiller normer til bruk innen næringsmiddelindustrien og -bransjen.
 • Den er laget av rustfritt stål av typen 1.4301.

Hvilke materialer kan den sortere

 • Materialer som fraktes fra cisternen ved hjelp av trykkluft.
 

Vi kommer hver enkelt kunde maksimalt i møte. Vi skreddersyr våre produkter i tråd med deres behov. Skriv og be om et tilbud på separator

Dette produktet utvikles og framstilles av vårt foretak. Montering og service foretas av våre teknikere, som har fått profesjonell opplæring.

Hvordan en cisterneseparator er konstruert

Magnetisk gjennomstrømnings-separator til cisternerMagnetene er lagt inn i et hylster av rustfritt stål, så de er beskyttet mot skader og å gjøre dem rene er svært enkelt, raskt og komfortabelt.

Utstyrets totale vekt er 14 kg. Én enkelt person klarer å betjene utstyret alene. Separatoren er forsynt med en tetning i silikon (som oppfyller normer knyttet til bruk sammen med næringsmidler). Rørene som magnetene er plassert i er sveiset fast til de avtakbare delen. Separatoren består av fire stk. magnetiske rør av en diameter på 30 mm. Komponenten med magnetiske rør er koblet til separatorens korpus ved hjelp av en bajonettlås med tetning og festet med vingemuttere.

Den magnetiske separatoren er forsynt med svært kraftige neodym-NdFeB-magneter med en magnetisk induksjon på 10.400 G, som er i stand til å fange opp også svært fine magnetiske partikler. På forespørsel fra kunde kan vi benytte magneter med en magnetisk induksjon på mer enn 14.000 G og en motstandsdyktighet overfor varme på mer enn 180 °C).

Rengjøring av magnetisk separator

Å få bort de urenhetene i form av metall som er fanget opp er svært enkelt. Først løsner dere vingemutterne og bajonettlåsen. Deretter drar du komponenten av separatorens korpus. Deretter løsner du på låsen og drar magnetene løs fra de magnetiske rørene. Så snart du har gjort rørene rene, kan du stikke magnetene tilbake inn i delen.

Andre typer magnetiske separatorer for tørre blandinger

Magnetiske separatorer med plate

Magnetiske separatorer med plate

Plate-separatoren er beregnet på separering av urenheter fra lett gjennomtrengelige blandinger som ikke er så enkle å helle og der materialets kornethet er større, dvs. at materialet ikke vil falle (renne) kontinuerlig gjennom magnetiske rister.

Magnetiske plater beregnet pa plassering over transportband

Magnetiske plater beregnet pa plassering over transportband

En magnetisk plate til å plassere over et transportbånd med belter tjener til separering av en mindre mengde magnetiske urenheter i form av metaller av lett gjennomtrengelige blandinger som fraktes på et transportbånd. For å bevare full funksjonsevne er det nødvendig å gjøre platen ren hver eneste dag.

Magnetiske metallseparatorer beregnet pa-plassering over belte transportband

Magnetiske metallseparatorer beregnet pa-plassering over belte transportband

En magnetisk metallseparator tjener til separering av særlig større biter av magnetiske urenheter fra lett gjennomtrengelige blandinger som fraktes på et transportbånd. Vi produserer i to utførelser – med manuell rengjøring, så vel som med automatisk rengjøring.

Magnetiske tromler

Magnetiske tromler

En magnetisk trommel og sylinder er beregnet på separering av magnetiske metalldeler fra løse blandinger (ikke-jernholdige metaller, plastgranulat, blandet avfall, kull,…). En magnetisk sylinder erstatter transportbåndets eksisterende endesylinder. Fordelen med en magnetisk trommel er at den ikke er en del av transportbånd med belter, så dens bruk er mer universell.

Magnetiske utføringstromler

Magnetiske utføringstromler

Gjennom at materiale overføres mellom transportbåndet og den magnetiske trommelen og videre mellom de to tromlene, gjennomluftes materialet, noe som bidrar til å skille metallpartikler fra klebrig materiale.

Magnetisk sylinder

Magnetisk sylinder

En magnetisk trommel og sylinder er beregnet på separering av magnetiske metalldeler fra løse blandinger (ikke-jernholdige metaller, plastgranulat, blandet avfall, kull,…). En magnetisk sylinder erstatter transportbåndets eksisterende endesylinder. Fordelen med en magnetisk trommel er at den ikke er en del av transportbånd med belter, så dens bruk er mer universell.

Magnetiske stenger

Magnetiske stenger

En magnetisk stav er forsynt med meget kraftige NdFeB-magneter. Takket være at det dekkende rørets vegg er svært tynn, er den endelige magnetiske kraften på overflaten av det magnetiske røret på 6 300 og 8 900 G! Ved hjelp av disse magnetiske stavene kan du selv sette sammen en hvilken som helst magnetisk separator.

Magneter til trakter til pressformer for sproytestoping

Magneter til trakter til pressformer for sproytestoping

En magnet beregnet på trakter til pressformer for sprøytestøping finner sin anvendelse framfor alt i plastindustrien, så framt det brukes regranulat eller knust (oppmalt) materiale. Magneten er i stand til å fange opp selv meget fine metallpartikler i støvform. Rengjøringen er enkel!