Manuelle manipulatorer til metallplater

Manuelle manipulator til metallplaterDe tjener til å gjøre det lettere å arbeide med metallplater. Ved hjelp av denne manipulatoren kan du enkelt flytte og snu metallplater og håndere dem på andre måter. En stor fordel er muligheten til avmagnetisering. Ved å dra avmagnetiseringsspaken i retning den manuelle metallplate-manipulatorens korpus, oppstår det et tilstrekkelig stort mellomrom mellom manipulatoren og metallplaten. Takket være det, er det nå svært enkelt å „slå av“ manipulatoren og dermed er det ikke nødvendig å skille magneten fra metallplaten.

Det er veldig lettvint og komfortabelt å jobbe med denne manuelle manipulatoren til metallplater. Takket være det, vil du spare tid når du skal håndtere metallplater.

Nettsalg av magneter

I vår nettbutikk kan du velge mellom et bredt utvalg

Kjøp manuelle manipulatorer til metallplater

Další manipulační pomůcky, které vám usnadní práci

Magnetbrakett

Magnetbrakett

En magnetisk brakett sparer tid når ulike profiler skal sveises. De kan brukes ved sveising av materiale i rett vinkel, 45° eller plant materiale.

Magnetiske sponoppsamlere

Magnetiske sponoppsamlere

En manuell magnetisk sponoppsamler benyttes til å samle opp urenheter av metall på verksteder der metall bearbeides, samt på låsesmedverksteder.

Magnetisk stang til håndtering

Magnetisk stang til håndtering

En magnetisk stang til håmdtering gjør det enklere og raskere å legge metallplater inn i presser og å dra dem ut igjen eller å håndtere støpte metalldeler.

Magnet til å ha i hånden

Magnet til å ha i hånden

En magnet til å ha i hånden forenkler arbeidet med metallplater. Den finner bred anvendelse særlig i fabrikker med metallpresser.

Magnetisk enhet til å kruse metall

Magnetisk enhet til å kruse metall

En magnetisk enhet som får metallplater til å kruse seg tjener til å uten problemer løsne metallplater som er stablet oppå hverandre fra hverandre.

Magnet på stang til galvaniseringsfabrikker

Magnet på stang til galvaniseringsfabrikker

En magnet på stang til galvaniseringsanlegg og lakkeringshaller brukes til å dra komponenter ut fra beholdere.

Uthentingsmagneter

Uthentingsmagneter

Uthentingsmagneter er beregnet på å brukes til å fange opp og dra fram gjenstander i metall fra ellers utilgjengelige steder.

Magnetisk manipulator til kummer

Magnetisk manipulator til kummer

Du plasserer manipulatoren ved kanten av kummen og frigjør den. Deretter drar du den bort fra kanalåpningen.